Νέα Γενιά Λογισμικού Soft1

Soft1Enterprize

Η έκδοση Soft1 Open Enterprise χαρακτηρίζει τη νέα γενιά λογισμικού Soft1, απευθύνεται σε κάθε σύγχρονη «ανοικτή επιχείρηση» ανεξάρτητα από μέγεθος ή κλάδο δραστηριότητας και καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις για:

 • ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδομένα της επιχείρησης από παντού, τη στιγμή που χρειάζεται, με κάθε συσκευή
 • αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές
 • εύκολη προσαρμογή λειτουργικότητας για άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς.

Η νέα έκδοση λογισμικού Soft1 Open Enterprise περιλαμβάνει τρεις (3) εμπορικούς συνδυασμούς Soft1 Cloud ERP που διατίθενται για λειτουργία στο cloud με την υπηρεσία S1aaS.
Prime, ValuePlus , Global , Select .

open-enterprise-selectΠεριλαμβάνει τη βασική λειτουργικότητα στις ενότητες:

 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Εμπορική Δραστηριότητα
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Reporting Tools
 • Customization Tools
 • Web Report
 • myCustomer
 • QuickView
 • MyPortal

Και πλήρη λειτουργικότητα σε 5 επιπλέον modules της επιλογής σας.