Η EXETECH

H EXETECH ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων, με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματικότερη επιχειρηματική δραστηριοποίηση των πελατών της.

Η βαθειά γνώση των απαιτήσεων της σύγχρονης και ταχύτατα εξελισσόμενης αγοράς, καθώς και η μακρόχρονη εμπειρία της ισχυρής ομάδας διοίκησης άρτια καταρτισμένων στελεχών, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συντελούν στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Από τους μεγαλύτερους και πιστοποιημένους αντιπροσώπους της SoftOne, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο software house στην ελληνική αγορά, διαθέτει προϊόντα επιχειρησιακού λογισμικού με στόχο την βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών από έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η EXETECH, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη αλλά και την συντήρηση του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος.

Η επιτυχημένη πορεία της EXETECH την καθιστά μια από τις πιο σύγχρονες εταιρείες πληροφορικής που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.