ΕΥΚΑΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Διαθέσιμες θέσεις

CONSULTANT ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

(ΚΩΔ : ERPACC)

Απαραίτητα προσόντα :

• Εμπειρία σε υποστήριξη εφαρμογών Βιβλίων Β, Γ κατηγορίας και Μισθοδοσίας
• Γνώσεις MS- SQL, Office
• Γνώση λογισμικού Soft1 επιθυμητή
• Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Κάτοχος Ι.Χ
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Η εταιρία προσφέρει :

• Άριστο πακέτο αποδοχών
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό με τον κωδικό της θέσης στο idelig@exetech.gr.

ERP CONSULTANT

(ΚΩΔ : ERPCON)

Απαραίτητα προσόντα :

• Εμπειρία σε υποστήριξη εφαρμογών ERP
• Γνώσεις MS- SQL, Office
• Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου , συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Κάτοχος Ι.Χ
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Η εταιρία προσφέρει :

• Άριστο πακέτο αποδοχών
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό με τον κωδικό της θέσης στο idelig@exetech.gr.