ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Training

Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού καθώς και η ορθή λειτουργία του απαιτεί εκπαιδευμένα στελέχη. Η EXETECH προσφέρει τις κατάλληλες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης , έτσι ώστε τα στελέχη κάθε επιχείρισης να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητες τους. Παράλληλα επιταχύνει τη διαδικασία μάθησης, ελαχιστοποιεί τα κενά γνώσης και διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά στον πλέον σύντομο χρόνο.

Με εκπαιδευτικά σεμινάρια που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης ή σε εκπαιδευτικές αίθουσες της EXETECH, η επιχείρησή διασφαλίζει την αποδοτικότητα της επένδυσής της!

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις κατηγορίες χρηστών του λογισμικού:

  • Εκπαίδευση απλού χρήστη: αφορά στις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού, με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ. χρήστες τιμολόγησης)
  • Εκπαίδευση Manager χρήστη: αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και στις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων (π.χ οικονομικοί διευθυντές)
  • Εκπαίδευση Administrator χρήστη: αφορά εκπαιδευση με μεταφορά τεχνογνωσίας σε τεχνικά θέματα του λογισμικού. Εκτενής εκπαίδευση στις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών(Reports) αλλά και ανάπτυξης ειδικών λειτουργιών -Customization (π.χ. IT MANAGER )