Ηλιας Π. Ναστος

default image

H εφαρμογή Soft1 ERP αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη μηχανογράφηση της επιχείρησης μας. Σε συνεργασία με την EXETECH, πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, αξιοποιήσαμε πλήρως τις δυνατότητες του προγράμματος, παραμετροποιώντας την εφαρμογή σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησής μας.”

Ηλίας Π. Νάστος, CEO, DIPLOMAT – ΠΕΤΡΟ Α.Ε

19th April 2015