Νέα Γενιά Λογισμικού Soft1

Soft1Enterprize

 

 

 

 

Η έκδοση Soft1 Open Enterprise χαρακτηρίζει τη νέα γενιά λογισμικού Soft1, απευθύνεται σε κάθε σύγχρονη «ανοικτή επιχείρηση» ανεξάρτητα από μέγεθος ή κλάδο δραστηριότητας και καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις για:

  • ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδομένα της επιχείρησης από παντού, τη στιγμή που χρειάζεται, με κάθε συσκευή
  • αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές
  • εύκολη προσαρμογή λειτουργικότητας για άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς.

To λογισμικό Soft1 Open Enterprise διατίθεται με εμπορικούς συνδυασμούς Soft1 που καλύπτουν τις μηχανογραφικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και υποστηρίζουνκάθε εναλλακτικό μοντέλο λειτουργίας (on-premise ή στο cloud).

H έκδοση περιλαμβάνει τέσσερις (4) ιδιαίτερους εμπορικούς συνδυασμούς εφαρμογώνSoft1 Cloud ERP που δίνουν τη δυνατότητα λειτουργίας της μηχανογράφησης μιας επιχείρησης στο cloud.

Η έκδοση Soft1 Open Enterprise περιλαμβάνει και web & mobile εφαρμογές που διευρύνουν τις δυνατότητες του λογισμικού Soft1 και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για «επιχειρησιακή φορητότητα».

Με αξιοποίηση ειδικών, καινοτόμων τεχνολογιών που ανέπτυξε η SoftOne, οι νέες εφαρμογές είναι άμεσα αξιοποιήσιμες σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας τους! Απλά, οικονομικά και με λυμένες όλες τις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε εναλλακτικές προσεγγίσεις!

Το λογισμικό Soft1 Open Enterprise δίνει τώρα τη δυνατότητα για ένα σύγχρονο μοντέλο μηχανογράφησης με ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα για τη σημερινή«ανοικτή επιχείρηση»!