Αντώνης Καραντώνης

“Η Exetech αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και δυναμικούς συνεργάτες της SoftOne.
Ο επαγγελματισμός και η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της, καθώς και η βαθύτερη γνώση των απαιτήσεων της αγοράς και των προϊόντων της SoftOne, διασφαλίζουν πλήρως την αξιοποίηση των λύσεων της εταιρείας μας και την αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών μας.”

Αντώνης Καραντώνης , Γενικός διευθυντής, Softone Technologies A.E