ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η EXETECH παρέχει ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση έργων σε επιχειρήσεις, όπως application consulting, ανασχεδιασμό business διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών, ανάπτυξη ειδικής λειτουργικότητας (customization) κλπ.

Ilopoisi_rects__

 

Η μεγάλη επιχειρηματική γνώση των στελεχών μας, οι ισχυρές τεχνικές δεξιότητες και η εμπειρία στη χρήση σύγχρονων business πρακτικών, μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε και να εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες διαχείρισης έργου και εκτέλεσης εργασιών, κομβικά σημεία ελέγχου εργασιών και παραδοτέων, αναλυτική τεκμηρίωση κλπ., ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτη για να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και να επιτυγχάνεται η προσαρμογή της σε ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

  • Project Management
  • Business Analysis
  • Business Process Re-engineering
  • Data migration
  • Παραμετροποίηση
  • Ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών (customization)
  • System Engineering

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών στελεχώνεται από εξειδικευμένους Application και Business Consultants, Project Managers, IT Specialists και Software Architects που έχουν εξαιρετικές δεξιότητες και μεγάλη εργασιακή εμπειρία στην παράδοση προηγμένων λύσεων για επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου – Διανομής, Λιανικού Εμπορίου, Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών.