ΕΥΚΑΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Διαθέσιμες θέσεις

ERP CONSULTANT

(ΚΩΔ : ERPCON)

Απαραίτητα προσόντα :

• Εμπειρία σε υποστήριξη εφαρμογών ERP
• Γνώσεις MS- SQL, Office
• Προυπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους
• Αποτελεσματική διαχείρηση χρόνου , συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
• Πνευμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Κάτοχος ΙΧ
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Η εταιρία προσφέρει :

• Άριστο πακέτο αποδοχών
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Σύμβουλο πωλήσεων επιχειρηματικού λογισμικού ERP

(ΚΩΔ : SALCON)

Απαραίτητα προσόντα :

• Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων εφαρμογών λογισμικού (ERP)
• Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, Τμημάτων Πληροφορικής ή Οικονομικών (επιθυμητό)
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει :

• Άριστο πακέτο αποδοχών
• Άριστες συνθήκες εργασίας
• Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό με τον κωδικό της θέσης στο info@exetech.gr.