Δελτίο Τυπου

 

Το Soft1 Cloud ERP στην TECNOPNEUMATIC

Δευτέρα 07/12/2015

Η TECNOPNEUMATIC Α.Ε., εταιρεία με πολυετή δραστηριοποίηση στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων βιομηχανικού αυτοματισμού, επέλεξε την έκδοση λογισμικού Soft1 Open Enterprise για τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των business διαδικασιών της.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την EXETECH, πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, επιτυγχάνοντας την ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της TECNOPNEUMATIC σε ένα σύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης στο Cloud, το οποίο μειώνει δραστικά το λειτουργικό της κόστος, εξαλείφοντας πλήρως τις δαπάνες συντήρησης εταιρικών servers.

Το αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας του Soft1 στο Cloud απαλλάσσει τη διεύθυνση ΙΤ από κρίσιμες, καθημερινές εργασίες όπως η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη προστασία των δεδομένων της επιχείρησης στα υπερσύγχρονα data centers της Microsoft. H 24×7 λειτουργία του συστήματος στις υποδομές του Azure, επιτρέπει τη real-time διασύνδεση των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ενιαία διαχείριση των δεδομένων των επιμέρους business units της TECNOPNEUMATIC (βιομηχανικού εξοπλισμού και εξοπλισμού συνεργείων). Με συνεχή απεικόνιση της ροής προσφορών, παραγγελιών, αγορών και πωλήσεων, το Soft1 περιορίζει σημαντικά το χρόνο επεξεργασίας των εταιρικών δεδομένων, διευκολύνοντας επίσης τον κεντρικό έλεγχο λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων της επιχείρησης.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ευελιξίας που προσφέρει το Cloud, το λογισμικό Soft1 Open Enterprise διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας, επιτρέποντας την κλιμάκωση των εξόδων της βάσει της αντίστοιχης εξέλιξης των μηχανογραφικών της αναγκών.