Δελτίο Τυπου “Η OLYMPIC επέλεξε το Soft1 ERP”

 

Η OLYMPIC επέλεξε το Soft1 ERP

Πέμπτη 12/03/2015

Η Olympic Engineering η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημάτων υποδηματοποΐιας και κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά αλλά και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, επέλεξε το λογισμικό SOFT1 ERP για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σύνθετων αναγκών της μηχανογράφησης της.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την EXETECH, πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, επιτυγχάνοντας την ενοποίηση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Olympic Engineering, κος Νίκος Τριανταφύλλης, ανέφερε σχετικά: «Η EXETECH διαθέτοντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες μας, μας βοήθησε, μας συμβούλεψε και τελικά υλοποίησε με επιτυχία και το δύσκολο εγχείρημα της διασύνδεσης, παραμένοντας συνεχώς δίπλα μας ώστε να το εξελίσσει.»  

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του SOFT1 βελτιστοποιήθηκε η παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα η διασύνδεση live ενημέρωσης με το κατασκευαστικό λογισμικό που διέθετε ήδη η επιχείρηση, προσέφερε άμεσα την πληροφορία στην διάθεση των αντίστοιχων τμημάτων. Τα ενσωματωμένα εργαλεία CRM έδωσαν στα στελέχη της Olympic Engineering την δυνατότητα αξιοποίησης νέων ευκαιριών πώλησης προσδίδοντας στην επιχείριση άμεσο όφελος.

 

Με τεχνολογίες αιχμής και μεγάλο εύρος λειτουργιών, το λογισμικό SOFT1 ERP παραμένει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση, σεβόμενο πάντα  τη λογική σχέση κόστους – απόδοσης.

 

see_case_study__