Δελτίο Τυπου “Το Soft1 ERP στην DIPLOMAT , ΠΕΤΡΟ Α.Ε.”

 

Το Soft1 ERP στην DIPLOMAT , ΠΕΤΡΟ Α.Ε.

Παρασκευή 30/05/2014

Η ΠΕΤΡΟ Α.Ε., αποκλειστικός κατασκευαστής και διανομέας των προϊόντωνDIPLOMAT για την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και αντιπρόσωπος του ιταλικού οίκου ειδών ταξιδίου Valigeria RONCATO στην ελληνική αγορά, επέλεξε το λογισμικό Soft1 ERP για να αυξήσει την αποδοτικότητα των business λειτουργιών της επιχείρησης.

Η EXETECH, πιστοποιημένος συνεργάτης της SoftOne, προχώρησε στην υλοποίηση της λύσης, παραμετροποιώντας την εφαρμογή ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και τις καθημερινές ανάγκες μηχανογράφησης της ΠΕΤΡΟ Α.Ε.

Συγκεντρώνοντας όλα όσα χρειάζεται η σύγχρονη δυναμική επιχείρηση, το Soft1 ERPικανοποιεί πλήρως τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υποστήριξης της χονδρικής πώλησης και αυξάνει το βαθμό πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας έτσι τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αποδοτικότητα των στελεχών της επιχείρησης.

Ο ειδικός σχεδιασμός του λογισμικού Soft1 και το εξαιρετικά απλό και ομοιογενές περιβάλλον εργασίας που διαθέτει, καθιστούν εύκολη την εκμάθηση και αξιοποίηση των λειτουργιών του από απλούς χρήστες. Επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα και εφαρμογές, διασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση του συστήματος στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς.

 

see_case_study__